Industriële installaties stellen hoge eisen aan de kwaliteit van energie en de elektrotechnische infrastructuur. Indien deze kwaliteit niet wordt gewaarborgd kan dit leiden tot een verstoorde stroomvoorziening die een aanzienlijke schade tot gevolg kan hebben (o.a. stilstand van productieproces, schade aan installaties, verloren gaan van gegevens).

Het is daarom belangrijk om potentiële oorzaken van een stroomstoring inzichtelijk te maken waarna passende maatregelen genomen kunnen worden om deze storingen te voorkomen.

Het uitvoeren van een netanalyse kan daarbij helpen waarbij gedurende een meetperiode een groot aantal grootheden wordt geregistreerd. De gegevens kunnen worden gebruikt om te beoordelen of er zich problemen voordoen in de energievoorziening, om het energieverbruik nauwkeurig in kaart te brengen en te beoordelen of de bestaande elektrische installatie nog geschikt is om te worden uitgebreid met extra verbruikers.

Pentaq Energy Solutions ontvangt SCIOS certificaat van DEKRA

Op 18 maart jl. hebben wij het certificaat voor SCIOS Scope 8 (PI Elektrische installaties) van test- en certificeringsbedrijf DEKRA ontvangen. Dit geeft aan dat Pentaq Energy Solutions voldoet aan de voorwaarden van de SCIOS Certificatieregeling, deelregeling voor Elektrisch Materieel.

De certificering is uitgevoerd door DEKRA, één van de grootste test- en certificatie-instellingen ter wereld. DEKRA heeft uitgebreide expertise in het auditen en certificeren van managementsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en informatiebeveiliging.