De SCIOS Scope 8 inspectie is gebaseerd op de inspectiemethodiek vanuit de NEN 3140. De SCIOS Scope 8 keuring heeft een preventieve aard. Het doel van de keuring is namelijk het verlagen van aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen.

Er zijn verschillende redenen waarom u een SCIOS Scope 8 inspectie kunt laten uitvoeren. Zo voorkomt u mogelijk schade aan de installatie en het personeel, maar ook neemt de bedrijfszekerheid daarmee toe. Ook zorgt u ervoor dat de elektrische installatie de wettelijke zorgplicht nakomt.

Tijdens de inspectie zullen de aangeduide installatiedelen door onze inspectieafdeling worden geïnspecteerd.

Er zijn diverse argumenten voor het periodiek uitvoeren van een SCIOS Scope 8 inspectie.  

  • Eisen vanuit de verzekering (polisvoorwaarden)
  • Eisen vanuit de lokale overheid

Ook vanuit bedrijfszekerheid en bedrijfseconomisch oogpunt is het uitvoeren van een inspectie aan te bevelen. Een goede aanpak van de NEN 3140 brengt met zich mee dat de elektrische installatie niet alleen veiliger wordt, maar ook bedrijfszekerder.

Pentaq Energy Solutions beschikt over goed opgeleide SCIOS gecertificeerde inspecteurs voor het uitvoeren van een Scope 8 inspectie.

 

Bel vandaag nog voor het maken van een afspraak.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze aan één van onze medewerkers!

Bel of mail!