De SCIOS Scope 8 inspectie is gebaseerd op de inspectiemethodiek vanuit de NEN 3140. Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. De SCIOS Scope 8 keuring heeft een preventieve aard. Zo voorkomt u mogelijk schade aan de installatie en het personeel, maar neemt ook de bedrijfszekerheid toe. 

De SCIOS Scope 10 inspectie is gebaseerd op de NTA 8220 (specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico) en is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche opgezet. De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Om de risico's van elektrisch materieel vast te stellen is de SCIOS Scope 10 inspectie ontwikkeld.

Tijdens de inspecties zullen de aangeduide installatiedelen door onze inspectieafdeling worden geïnspecteerd.

Er zijn diverse argumenten voor het periodiek uitvoeren van SCIOS Scope 8 + 10 inspecties.  

  • Eisen vanuit de verzekering (polisvoorwaarden)
  • Eisen vanuit de lokale overheid

Ook vanuit bedrijfszekerheid en bedrijfseconomisch oogpunt is het uitvoeren van een inspectie aan te bevelen. Een goede aanpak van de SCIOS Scope 8 + 10 inspecties brengt met zich mee dat de elektrische installatie niet alleen veiliger wordt, maar ook bedrijfszekerder.

Pentaq Energy Solutions beschikt over goed opgeleide SCIOS gecertificeerde inspecteurs voor het uitvoeren van Scope 8 + 10 inspecties.

 

Bel vandaag nog voor het maken van een afspraak.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze aan één van onze medewerkers!

Bel of mail!